Бизнесті автоматтандыруға арналған платформа
Навигация:
DAR Solutions Kazakhstan LLP ©2023, Барлық құқық қорғалған. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Көктем-2 шағын ауданы, 22-үй
Пайдаланушы келісімі
Осы пайдаланушы келісімінің мәтіні барлық маңызды келісімдерді қамтиды және «DAR Solutions» ЖШС- ң үшінші тұлғамен келісімнің мәтінінде көрсетілген шарттармен келісім жасауға ұсынысы болып табылады. Осылайша, осы пайдаланушы келісімінің мәтіні жария оферта болып табылады.
Осы офертаның тиісінше акцептісі үшінші тұлғаның келесі іс-әрекеттерді жүйелі түрде жүзеге асыруы болып табылады:
Пайдаланушы келісімінің және оған барлық қосымшалардың, оған қоса Құқық иеленушінің Интернет желісіндегі ресми сайтында орналастырылған және https://darlean.kz/kz/policy мекенжайы бойынша жарияланған Құпиялылық саясатының шарттарымен танысу;
Платформаның «Тіркелу» қосымша парағында орналасқан тіркеу нысанына анық және өзекті мәліметтерді, оған қоса тегін, қажет болған жағдайда, бірегей логинін (электронды пошта мекенжайын/абоненттік телефон нөмірін) және байланыс телефонын енгізу;
Толтырылған тіркеу нысанында «Тіркелу» батырмасын басу;
Пайдаланушының жеке кабинетіне ауысқан сәттен бастап Платформада тіркелу аяқталған, ал осы пайдаланушы келісімінің шарттары – тіркелген тұлға үшін міндетті болып саналады.
Егер Сіз осы пайдаланушы келісімінің шарттарымен келіспесеңіз, Платформада тіркелмеңіз және оның сервистерін пайдаланбаңыз.
«DAR Solutions» ЖШС және офертаны акцепттеген үшінші тұлға төмендегілер туралы осы Пайдаланушы келісімін жасасты.

1. ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР
1.1 Осы пайдаланушы келісімінде, егер мәтіннен өзгеше туындамаса, келесі терминдердің төменде келтірілген мағыналары болады:
«DAR Lean онлайн-платформасы (Платформа)» – Интернет арқылы жұмыс істейтін, Құқық иеленушінің иелігіндегі, Пайдаланушыларға операциялық үдерістерді ұйымдастыруға және басқаруға, сондай-ақ Пайдаланушы қызметкерлерінің командалық жұмысын Платформа арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама. Платформада жұмыс істеуге арналған 5 модуль бар: өнімділік құралдары, үдерістер, жоспарлау, кадрларды басқару және есептілік.
«Құқық иеленуші» - «DAR Solutions» ЖШС, БСН 80640002352, заңды мекенжайы (нақты мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Көктем-2 ықшам ауданы, 22-үй, электрондық пошта мекенжайы: info-kz@darlean.kz.
«Пайдаланушының жеке кабинеті» – Платформаның Пайдаланушыны тіркеудің нәтижесінде құрылған, оларды пайдалану арқылы Пайдаланушының Платформа функционалына қол жеткізуге мүмкіндігі туатын, Пайдаланушыға теңшелімдерді басқаруға, есеп жазбасын редакциялауға және Платформаның функционалдық мүмкіндіктерін оған берілген өкілеттіктерінің шеңберінде іске асыру үшін қажетті өзге іс-қимылдарды жасауға мүмкіндік беретін қорғалған беттерінің жиынтығы.
«Пайдаланушы» - Осы Келісімді оферта акцепті арқылы жасасқан, Платформаның сервистерін пайдаланатын, қажетті құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі бар, және Пайдаланушының Жеке кабинетін құрған заңды немесе жеке тұлға.
«Серіктес» - Құқық иеленушіге пайдаланушы базасын құру, онымен жұмыс істеу, үлкейту, функционалды кеңейту, сондай-ақ Платформаны және басқа кез келген сервистерді Құқық иеленушімен жасасқан шарттардың негізінде қолдау, соның ішінде оның жұмыс үдерістеріне қызмет көрсету үшін қызмет көрсету мақсатымен тартылатын тұлға.
«Әкімші» - Пайдаланушының Жеке кабинетінде әкімшілік панельдік басқаруға Пайдаланушы уәкілеттік берген, теңшелімдерді басқару, есеп жазбасын редакциялау және Платформа мүмкіндіктерінің функционалын пайдалану үшін оған берілген өкілеттіктер шеңберінде жауапты жауапты тұлға.
«Құпиялылық саясаты» -Пайдаланушының деректерін, оған қоса Дербес деректерді жинау, пайдалану, сақтау, өңдеу, қорғау және олардың құпиялылығын қамтамасыз ету тәртібі мен шарттарын анықтайтын, сайтта https://darlean.kz/kz/policy мекенжайы бойынша орналасқан осы Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын кез келген өзгертулерімен және толықтыруларымен қосқандағы құжат.
«Реферальдық сілтеме» – Әкімшінің Жеке кабинетте тіркелу және үлгіні толтыру арқылы есеп жазбасына өзгерту енгізу үшін Пайдаланушыға беретін Платформаға сілтемесі;
«Сервистер» - Пайдаланушылар үшін Платформа арқылы қолжетімді қызметтер мен құралдар.
«Ақпарат» - Пайдаланушының Платформаға жүктеген (орналастырған) графикалық жәнемәтіндік материалдары (соның ішінде пікірлер, мәтіндер және т.б.).
«Келісім» - Осы Пайдаланушы келісімі, оған қоса оған кез келген өзгертулер.
«Тараптар» - Құқық иеленуші, Пайдаланушы, Әкімші.
«Электрондық құжат» – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат.
«Электрондық цифрлық қолтаңба» («ЭСҚ») – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы. ЭСҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығы (ҚР ҰКО) берген сертификаттарды пайдалана отырып жасалады және электрондық құжаттың заңдылығын растайды.
2. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ
2.1 Құқық иеленуші Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімінің шарттарымен Платформаны, сондай-ақ оның ішіндегі қолжетімді қосымша Сервистерді пайдалану құқығын береді.
2.2 Функционал, интерфейс, сондай-ақ Платформада ұсынылатын кез келген қызметтер, оған қоса кез келген Сервистер кез келген уақытта өзгертілуі, толықтырылуы, жаңартылуы, функционалдық мүмкіндіктердің нысаны мен сипатын Пайдаланушыға алдын ала хабарлаусыз өзгертуі мүмкін, соған байланысты оларды пайдалану «дәлме-дәл» режимінде, яғни Пайдаланушылар жүгінген кезде Құқық иеленушінің ұсынатын түрінде және көлемінде ұсынылады. Құқық иеленуші өз қарап білгенінше Платформаны, оның бөліктерін, және (немесе) жекелеген Сервистерді қолдауды жалпы барлық Пайдаланушыларға немесе жекелеген Пайдаланушыға, негізінен, алдын ала хабарлаусыз, ұсынуды тоқтатуға (уақытша немесе тұрақты негізде, бүкіл аумақта немесе жекелеген аумақтарда, барлық немесе жекелеген санаттарға жататын Пайдаланушыларға, немесе құрылғылар және(немесе) операциялық жүйелер, бағдарламалық өнімдер модельдеріне) құқылы.
2.3 Пайдаланушы Құқық иеленушінің қызметкерлеріне немесе басқа Пайдаланушыларға өатысты этикалық нормалардың бұзылуына жол берген жағдайда, немесе осы Пайдаланушы келісімінің ережелерін басқа жолмен бұзған жағдайда Құқық иеленуші Пайдаланушының Платформаға, оның функционалына және (немесе) сервистеріне қолжетімділікті шектеуге немесе тыйым салуға (уақытша немесе тұрақты негізде) құқылы.
2.4 Осы Шартты қабылдай отырып, Пайдаланушы өз атынан және/немесе өзі өкілдік ететін заңды тұлғаның атынан:
-DAR Lean өнімдерінде қолданылатын ЭЦҚ қол қоюшының өз қолымен қол қоюына тең екенін мойындайды және бірдей заңды салдарға әкеп соғады;
-ЭЦҚ қол қойылған және DAR Lean өнімдері арқылы жіберілген электрондық құжаттарды Пайдаланушы қолымен қойылған қолтаңбамен баламалы деп танитынына және бірдей құқықтық салдарларға ие болатынымен келіседі.
3. ТІРКЕУ ШАРТТАРЫ
3.1 Құқық иеленуші Пайдаланушы тіркелгенге дейін Платформа туралы ақпаратқа қолжетімділікті Пайдаланушыға ұсынады. Кәмелеттік жасқа толған Пайдаланушы жеке кабинетте тіркелген және осы Келісімді жасасқан соң Платформаның сервистерін пайдалануға құқылы.
3.2 Платформада тіркелу процедураларын жүзеге асыру:
3.2.1 - тіркелу кезінде Пайдаланушы Платформаны пайдалану үшін қажетті анық ақпаратты ұсынады;
3.2.2 - Пайдаланушының тіркеуді сәтті жүзеге асыруы осы Келісімнің толық және бұлтарыссыз акцептісі болып танылады.
3.3 Егер Пайдаланушы Платформаны заңды тұлғаның атынан пайдаланса, онда ол өзінің осы заңды тұлғаның (бұдан әрі - Әкімші) атынан әрекет ету өкілеттіктері туралы растайды, және мұндай Әкімші осы Келісімнің шарттарын қабылдайды.
3.4 Әкімшінің Платформада қолданыстағы функционалды ескере отырып сәтті тіркелуі Келісімді жасасу сәті болып саналады.
3.5 Содан кейін Әкімші Пайдаланушыларды заңды тұлғаның атынан Пайдаланушының барлық төменде көрсетілген нақты іс-әрекеттерін жүйелі түрде жасау арқылы тіркейді:
3.5.1 - Пайдаланушыға Әкімшінің беретін реферальдық сілтемесі бойынша ауысу. Мұндай ауысуды жүзеге асыра отырып, Пайдаланушы Платформаның Сервисін пайдалану ниетін растайды;
3.5.2 - Келісімнің шарттарымен танысу, осы Келісімді акцепттеу, сондай-ақ Платформада сәтті тіркелу.
3.6 Тіркелу аяқталған соң Пайдаланушыға Пайдаланушының электрондық пошта мекенжайы немесе абоненттік телефон нөмірі бойынша құпиясөзді белгілей отырып, есептік деректер арқылы Жеке кабинетке қол жеткізу мүмкіндігі беріледі. Платформада тіркелу кезінде Пайдаланушы абоненттік телефон нөмірін көрсетеді. Пайдаланушының Платформаны әрі қарай пайдалануы оның осы Келісім шарттарын шартсыз қабылдауын білдіреді.
3.7 Әкімшіге және/немесе Пайдаланушыға үшінші тұлғалардың алдында құпиясөздің қауіпсіздігі мен бүтіндігін қамтамасыз ету міндеті жүктеледі. Құпиясөз жоғалған немесе ашылған жағдайда, сондай-ақ үшінші тұлғалар Жеке кабинетке қолжетімділікті заңсыз иеленген жағдайда Әкімші және/немесе Пайдаланушы бұл туралы дереу Құқық иеленушіге info-kz@darlean.kz электрондық пошта мекенжайына хабарлауға міндетті. Осындай хабарлама келіп түскенге дейін Әкімшінің және/немесе Пайдаланушының Жеке кабинетін пайдаланып жасалған барлық іс-әрекеттерді Әкімшінің және/немесе Пайдаланушының өзі жасаған болып есептеледі.
3.8 Пайдаланушы Платформаға кіру үшін бөтен логин мен құпиясөзді пайдаланбауға және өз верификациялық деректерін басқа Пайдаланушыларға немесе үшінші тұлғаларға Платформаға қол жеткізу үшін бермеуге міндеттенеді.
3.9 Пайдаланушы жауапты:
  • - Пайдаланушының ЭЦҚ құпия сөзінің сақталуын және сақталуын бұзу және Пайдаланушының ЭЦҚ рұқсатсыз пайдалану салдарынан туындауы мүмкін залал үшін.
  • - Пайдаланушы логинінде DAR Lean жүйесінде орындалатын барлық әрекеттер үшін.
  • - DAR Lean жүйесінде Пайдаланушының атынан электрондық цифрлық қолтаңбасы бар электрондық құжатқа қол қойған Пайдаланушының қол қою құқығының болмауы.
3.10 Авторлық құқық иесі DAR Lean жүйесінде электрондық құжаттарға қол қою кезінде Пайдаланушының ЭЦҚ кілттерінің жарамдылығын тексермейді.
3.11 DAR Lean жүйесінде электрондық құжаттарға қол қою кезінде Пайдаланушының ЭСҚ кілттерінің жарамдылығын тексеруді Қазақстан Республикасының ҰКО жүзеге асырады.
4. ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ
4.1 Тіркеу процедурасы сәтті өткен соң Пайдаланушы Жеке кабинетке кіруге рұқсат алады және Платформаның бүкіл функционалын пайдалану мүмкіндігіне ие болады.
4.2 Құқық иеленгуші кез келген уақытта өз қарап білгенінше Платформаның мазмұнын, беттерінің түрі мен түстерін өзгерте алады, Платформаның функционалын қоса алады және өзгерте алады. Бұл ретте Құқық иеленуші мұндай өзгертулердің Платформа жұмысының сапасының нашарлауына алып келмейтініне кепілдік береді. Мұндай өзгерістер туралы ақпарат Платформада тікелей іске асыру басталар алдында жарияланады.
4.3 Пайдаланушы Платформаны және Жеке кабинетті ҚР заңнамасын, үшінші тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын, мораль және адамгершілік нормаларын бұзбай, адал пайдалануға міндетті.
4.4 Егер Пайдаланушының басқа Пайдаланушыға Платформаны соңғысының пайдалануымен байланысты шағымдары пайда болса, Пайдаланушы бұл талаптарды тікелей осы пайдаланушыға қоюға және шағымдарды өз бетінше және құқық иеленушінің қатысуынсыз шешугеміндетті.
5. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ЖӘНЕ ПЛАТФОРМАНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ШЕКТЕУЛЕР
5.1 Платформада Құқық иеленушіге тиесіні зияткерлік қызмет нәтижелері бар.
5.2 Платформаны пайдалана отырып, Пайдаланушы Платформадағы барлық деректердің және Платформаның ішіндегісінің құрылымының авторлық құқықпен, тауар белгісіне құқықпен және зияткерлік қызмет нәтижелеріне басқа құқықтармен қорғалғанын, және аталған құқықтардың жарамды болып табылатынын және барлық формаларда, барлық тасымалдағыштарда және қазіргі кезде қолданыстағы, сондай-ақ кейіннен әзірленген немесе жасап шығарылған барлық технологияларға қатысты қорғалатынын мойындайды және онымен келіседі. Платформаның ішіндегі кез келген нәрсеге, оған қоса, басқалардан басқа аудиовизуалдыө туындыларға, кескіндерге, әдістемелік материалдарға, тауар белгілеріне ешқандай құқықтар Пайдаланушыға Платформаны пайдаланудың және Келісімді жасасудың нәтижесінде ауыспайды.
5.3 Жоғарыда аталған ережелержің әмбебап сипатына зиян келтірусіз, Пайдаланушы Платформаның зияткерлік қызмет нәтижелерін, қорғалатын құқықтарды және үшінші тұлғалардың басқа материалдарын қамтитынын, және мұндай құқықтардың Құқық иеленушіге тиесілі екенін мойындайды. Пайдаланушыға Платформадағы айрықша және жеке мүліктік емес құқықтар объектілерін көшіруге, түрлендіруге, өзгертуге, жоюға, толықтыруға, жариялау,а табыстауға, туынды жұмыстарды жасап шығаруға, солардың негізінде өнімдерді дайындауға немесе сатуға, мұндай құқықтарды Құқық иеленушінің тікелей рұқсатынсыз жаңғыртуға, көрсетуге немесе басқа жолмен пайдалануға немесе пайдасына жаратуға тыйым салынады.
5.4 Күмән тудырмау үшін Пайдаланушыға тыйым салынады:
  • Платформаның бағдарламалық бөлігін, сондай-ақ Платформаның дизайнын көшіруге, немесе басқа жолмен пайдалануға;
  • Платформаның бағдарламалық бөлігін қандай да бір жолмен өзгертуге, Платформаның жұмысын және жұмыс қабілеттілігін өзгертуге бағытталған іс-әрекеттерді жасауға;
  • Платформаның басқа Пайдаланушыларының, үшінші тұлғалардың, сондай-ақ тұлғалар тобының құқықтары мен бостандықтарын кемсітуге және басқа жолмен бұзуға.
5.5 Құқық иеленуші Платформаның ішіндегісін осы келісімнің барлық шарттарын қабылдаған барлық тұлғаларға қарап шығуы үшін шектелген, жеке, айрықша емес, коммерциялық емес, кері қайтарылатын және үшінші тұлғаларға беруге жатпайтын лицензия береді. Пайдаланушы Платформаның контентін Құқық иеленушінің алдын ала берген жазбаша рұқсатынсыз автоматтандырылған жүйелердің (скрипттер, боттар, өрмекшілер, сканерлер және т.б. сияқты) көмегімен немесе басқа ақпаратты алу жүйелері мен технологияларын (фрейм, пайдаланушылардың деректерін алуға арналған маскалар) пайдалану арқылы көшірмеуге міндеттенеді. Осы Келісімде көзделген жағдайларды қоспағанда, Платформаның ешқандай материалдарын Құқық иеленушімен алдын ала жазбаша келісусіз көшіруге, жаңғыртуға, өзгертуге, қайта шығаруға, жүктеуге, шеттегі өнімдерде орналастыруға, үшінші тұлғаларға беруге және кез келген формада және кез келген құралдармен таратуға болмайды.
5.6 Құқық иеленуші Платформа өнімдеріне қол жеткізу шектерін белгілеуге, соның ішінде Платформа өнімдеріне үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуін болдырмау мақсатында уақыт пен көлеміне шектеу белгілеуге құқылы.
6. ЖАЗЫЛУ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
6.1 Осымен Құқық иеленуші Платформаның тіркелгеннен кейінгі 3 (үш) айдың ішінде ақысыз пайдаланылатынын растайды.
6.2 Келісімнің 6.1 т. көрсетілген мерзімнен кейін Құқық иеленуші ақы алмай, мұндай ақпаратты Платформаның бетіне жариялау арқылы Платформаның пайдалану құнын белгілей алады немесе оны пайдалану мерзімін соза алады.
6.3 Платформа функционалына қол жеткізу құны Құқық иеленушінің шешімі бойынша өзгеруі мүмкін. Бұл ретте мұндай құнның өзгеруі осы құнды бұрынғы бағамен толық көлемде төлеген Пайдаланушылар үшін функционалға қол жеткізу құнына әсер етпейді. Платформа функционалына құнның өзгергені туралы Құқық иеленуші Пайдаланушыларға құнды Платформада көрсету арқылы хабарлайды.
6.4 Платформа функционалына қол жеткізуге рұқсат белгілі бір мерзімге алынады. Бұл ретте Пайдаланушы Платформаның тиісті қосымша парағында Платформа функционалына қол жеткізуді сатып алу мерзімін (әрі қарай мәтінде – «Жазылу мерзімі») таңдап алуға құқылы.
6.5 Платформа функциналына қол жеткізу үшін жазылуға төлем халықаралық төлем жүйелерінің кредиттік немесе дебеттік карталарымен төлеуге мүмкіндік беретін электрондық төлемдер жүйесінің провайдерлері арқылы жасалады;
6.6 Төлем инфрақұрылымын іске асыру жағынан Платформаның жұмысы тек қана Серіктестердің қаржылық сервистерінің негізінде құрылған;
6.7 Пайдаланушы Серіктестердің төлем жүйелерінің жұмысындағы іркілістер үшін Құқық иеленушінің жауапкершілік көтермейтінімен келіседі;
6.8 Құқық иеленуші өз жағында Пайдаланушылардың банк карталарының деректерін өңдемейді және оған қоса мұндай деректерді өз жағында сақтамайды. Карталардың деректерін өңдеумен, төлемдердің өздерін өткізумен Серіктестер айналысады;
6.9 Төлемді жүйеде авторландыру нәтижесі оң болған жағдайда Пайдаланушы төлеу бойынша міндеттемелер орындаған болып есептеледі. Жасалған төлем туралы төлемдер жүйесінің ақпараты төлемнің жасалуының дәлелі болып табылады.
6.10 Құқық иеленуші электрондық төлемдер жүйесін бақыламайды және мұндай төлемдер жүйесіндегі қателер үшін жауапкершілік көтермейді. Егер мұндай қателердің нәтижесінде пайдаланушының ақшасын шешіп алу орын алса, бірақ төлемді жүйе авторландырмаса, ақшаны Пайдаланушыға қайтару бойынша міндеттер электрондық төлемдер жүйесінің провайдеріне жүктеледі.
7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
7.1 Дербес деректерді Пайдаланушы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан базада сақтайды.
7.2 Дербес деректерді жинаудың және өңдеудің барлық шарттары осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Құқық иеленушінің Құпиялылық саясатында сипатталған. Бұл ретте Пайдаланушы Құқық иеленушінің Құпиялылық саясатымен Платформаны пайдалануды бастағанға дейін танысуға міндеттенеді.
8. ЖАУАПКЕРШІЛІК
8.1 Пайдаланушы Келісімнің, заңнаманың талаптарын, мораль және жауапкершілік нормаларын, немесе техникалық талаптарды бұзған жағдайда Құқық иеленуші Пайдаланушының Жеке кабинетін бұғаттауға немесе жоюға, Пайдаланушының Жеке кабинетін пайдаланып Платформаның белгілі бір немесе барлық функцияларына қол жеткізуге тыйым салуға немесе шектеу қоюға құқылы.
8.2 Келісімнің 8.1-тармағында көзделген жағдайларда Пайдаланушының жасаған төлемі Платформаға қол жеткізу уақытының төлемі шегеріле отырып қайтарылады.
8.3 Пайдаланушының Жеке кабинетке кіруге рұқсатты үшінші тұлғаларға беру жағдайлары анықталған кезде Құқық иеленуші өз таңдауы бойынша Келісімнің 8.1- тармағында көзделген шараларды қабылдайды, Бұл ретте Құқық иеленуші Пайдаланушының Жеке кабинетке, соның ішінде Пайдаланушы алдын ала төлеген қол жеткізуін толық бұғаттауға құқылы.
8.4 Құқық иеленуші Платформаның жұмыс қабілеттілігі үшін жауап бермейді және Платформаның тоқтаусыз жұмыс істейтініне кепілдік бермейді. Құқық иеленуші сондай-ақ Платформада орналастырылған ақпараттың сақталуына және Платформаға үздіксіз қол жеткізу мүмкіндігіне кепілдік бермейді.
8.5 Платформаның ақпаратын Пайдаланушының осы Келісімге қайшы пайдалануымен байланысты келіп түскен құқық иеленушілердің/авторлардың/мердігерлердің барлық шағымдарын Пайдаланушының өз есебінен өз бетінше реттейтініне Пайдаланушы кепілдік береді. Құқық иеленушінің мекенжайына үшінші тұлғалар тарапынан Платформада зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдалану мәселесі бойынша шағымдар келіп түскен жағдайда Пайдаланушы Құқық иеленушіге осындай шағымдарды алудың нәтижесінде келтірілген барлық залалды өтеуге келіседі. Құқық иеленуші сондай-ақ осы Келісімді Пайдаланушының бейінін алып тастау арқылы бір жақты тәртіппен бұзу құқығын өзіне қалдырады.
9. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР
9.1 Платформада Интернет желісіндегі басқа сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттарына) сілтемелер болуы мүмкін. Аталған үшінші тұлғаларды және олардың контентін Құқық иеленуші белгілі бір талаптарға (дұрыстығы, толықтығы, заңдылығы және т.б.) сәйкестігі жағынан тексермейді. Платформаны пайдалануға байланысты Пайдаланушы қол жеткізуге рұқсат алатын үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар үшін, соның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында айтылған кез келген пікірлер немесе пайымдаулар үшін, жарнама және т.б. үшін, сондай-ақ осындай сайттардың немесе контенттің қолжетімділігі және оларды Пайдаланушының пайдалану салдары үшін Құқық иеленуші жауапкершілік көтермейді.
9.2 Құқық иеленуші Платформаның Пайдаланушы талаптарына сай болып табылатынына, Платформаға қол жеткізуге рұқсаттың үздіксіз, жылдам, сенімді және қатесіз берілетініне кепілдік бермейді. Құқық иеленуші жағындағы да, Пайдаланушы жағындағы да Пайдаланушының Платформаға қол жеткізуге рұқсат ала алмауына алып келген бағдарламалық-аппараттық қателер еңсерілмейтін күш жағдайлары, және Келісім бойынша Құқық иеленушінің міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатуға негіз болып табылады.
9.3 Құқық иеленуші кез келген уақытта өз қарап білгенінше және Пайдаланушыға алдын ала хабарлаусыз осы Келісімнен және тараптардың құқықтық қатынастарына қолдануға болатын өзге құқықтық құжаттардан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін кез келген үшінші тұлғаға табыстауға құқылы.
9.4 Құқық иеленуші техникалық деректерді және олармен байланысты ақпаратты, оған қоса, өзгелерден басқа сыртқы құрылғылар, сондай-ақ Пайдаланушы құрылғысының, жүйенің және Платформаның бағдарламалық жасақтамасы туралы техникалық деректерді жинауға және пайдалануға құқылы. Бұл ақпарат тұрақты түрде жиналады және Пайдаланушыға бағдарламалық жасақтаманың жаңартуларын, техникалық қолдауды және Платформаға жататын қызметтерді (егер бар болса) ұсынуды ықшамдау мақсатын көздейді.
9.5 Платформа жұмысын жақсарту және тұрақтылығын арттыру мақсатында Құқық иеленуші Пайдаланушының Платформаны пайдалануы туралы статистикалық және басқа да ақпаратты жинауға, сақтауға және өңдеуге құқылы.
10. КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТУ
10.1 Платформа пайдаланушыларға ешқандай айқын немесе ұйғарынды кепілдіктерсіз «дәлме- дәл», «қолжетімді деңгейде» және «барлық қателерімен бірге» шарттармен ұсынылады. Құқық иеленушінің еншілес компанияларының, директорларының, қызметкерлерінің, менеджерлерінің, агенттерінің, өкілдерінің немесе сатушыларының Құқық иеленуші атынан айқын немесе ұйғарынды кепілдіктерді, соның ішінде төмендегілерге қатысты кепілдіктерді беруге құқығыжоқ:
a) көрсетілетін қызметтерге;
b) Платформа контентіне;
c) Пайдаланушылардың ақпаратына;
d) Платформа өнімдерін пайдалану арқылы деректерді беру қауіпсіздігіне.
Одан басқа, Құқық иеленуші Платформаның нақты, осы Келісімде анықталмаған мақсаттар үшін жарамдылығына, коммерциялық құндылықтарға, меншік құқықтарын сақтауға, компьютерлік вирустардан қорғалғандығына және т.б. қатысты барлық айқын және ұйғарынды кепілдіктерден бас тартады.
10.2 Құқық иеленуші Платформада қателер мен ақаулардың болмайтынына, сондай-ақ желілік байланысқа, бағдарламалық жасақтамаға және Пайдаланушының құрал-жабдықтарына және басқа да факторларға байланысты болуы мүмкін Платформаға қолжетімділіктің үздіксіздігіне кепілдік бере алмайды. Пайдаланушы Сервисті және Платформа өнімдерін пайдалану үшін толық дербес жауапкершілік көтереді. Құқық иеленуші Платформа өнімдерінің кез келген юрисдикцияларда толықтай қолжетімді болатынына кепілдік бере алмайды, сондықтан Платформаны Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып пайдалануға жолберіледі.
10.3 Платформаның Сервисі мен өнімдерін пайдалана отырып, Пайдаланушы онымен мұндай пайдаланудың Пайдаланушы юрисдикциясында толықтай заңды болып табылатынын растайды.
10.4 Құқық иеленуші Сервисті және Платформа өнімдерін пайдаланып таратылатын жарнама материалдары үшін, дәл сол сияқты осы жарнама материалдарына сәйкес ұсынылатын тауарлар мен қызметтер үшін жауапкершілік көтермейді.
10.5 Платформаны ақпараттық толтыруды, Платформаның дизайнын өзгертуді және тарифтерге бағаларды өзгертуді Құқық иеленуші Пайдаланушыларға алдын ала хабарлаусыз жүзеге асыра алады.
11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
11.1 Осы Келісімді орындаумен, бұзумен немесе жарамсыз деп танумен байланысты туындауы мүмкін барлық дауларды, келіспеушіліктерді және шағымдарды Тараптар келіссөз арқылы шешуге тырысатын болады. Шағымдары және/немесе келіспеушіліктері пайда болған Тарап екінші тарапқа туындаған шағымдарды және/немесе келіспеушіліктерді көрсете отырып хабарлама жібереді.
11.2 Хабарламаға жауапты хабарлама жіберген Тарап тиісті хабарламаны жіберген күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күннің ішінде алмаған жағдайда, немесе егер Тараптар туындаған шағымдар және/немесе келіспеушіліктер бойынша келісімге келмесе, дау Құқық иеленушінің орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешілуге жатады.
12. КЕЛІСІМНІҢ ШАРТТАРЫН ӨЗГЕРТУ
12.1 Құқық иеленуші Келісімнің шарттарын бір жақты тәртіппен өзгертуге құқылы, бұл ретте мұндай өзгертулер Келісімнің жаңа нұсқасы жарияланған күннен бастап 1 (бір) ай өткеннен кейін күшіне енеді.
12.2 Платформаға әрбір келесі кірген сайын Жеке кабинетті пайдалануды бастағанға дейін Пайдаланушы Келісімнің жаңа нұсқасымен танысуға міндеттенеді. Платформаны және Пайдаланушының Жеке кабинетін пайдалануды жалғастыруы Пайдаланушының Келісімнің жаңа нұсқасының шарттарымен келіскенін білдіретін болады.
12.3 Егер Пайдаланушы Келісімнің жаңа нұсқасының шарттарымен келіспесе, ол Платформаны пайдалануды тоқтатады.
13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
13.1 Келісімнің қандай да бір ережесін жарамсыз немесе мәжбүрлі орындауға жатпайтын деп тану Келісімнің өзге ережелерінің жарамсыз болуына алып келмейді.
13.2 Пайдаланушылардың бірі Келісімнің ережелерін бұзған жағдайда Құқық иеленуші тарапынан әрекеттің жасалмауы Құқық иеленушіні кейіннен өз мүдделерін қорғау және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғалатын Платформа материалдарына зияткерлік құқықтарды қорғау үшін тиісті іс-әрекеттерді қабылдау құқығынан айырмайды.
13.3 Пайдаланушы Келісімнің барлық ережелерімен танысқанын, олардың түсінетінін және қабылдайтынын растайды.
13.4 Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылу шарты болып табылады. Осы Келісімнің шарттарын Құқық иеленуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз бетінше белгілейді, және оларды Пайдаланушы осы Келісімге жалпы қосылу арқылы ғана қабылдайды.
13.5 Пайдаланушы қызығушылық тудырған мәселелер, проблемалар бойынша кез келген түсіндірмелерді Құқық иеленушіге info-kz@darlean.kz электрондық поштасының көмегімен жүгіну арқылы ала алады.
Бизнесіңізді автоматтандыруға арналған жүйе
DAR TECH LIMITED ©2024
All rights reserved.